Víkendová akce Gítánanda jógy

Ing. Míla Mrnuštíková  Termín:  19. – 21.10.2018

  Lektor:  Ing. Míla Mrnuštíková a další

  Místo   :  Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

  Cena    :  2480 Kč

Sávitrí Déví pořádá od roku 2005 pravidelně pro své cvičence víkendové pobyty. Jde o pobyt v malé skupince, kde třikrát denně cvičíme a večer trávíme společně úvahami na témata blízká józe.

Bližší informace zde.