Spolupracující lektoři

Ernestína Velechovská

Působím jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající.
Věnuji se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.

Jedná se o každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.

Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této naší cestě.

Jsem ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro mne posláním i radostí.

Více informací na www.ernestina.cz


Gantulga Ganjuur

Gana se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. I u ní samotné se od dětství začaly objevovat dispozice pro duchovní činnost a léčitelství. Její rodina ji na této cestě vedla a podporovala. Gana má spoustu učitelů, nicméně za svou největší učitelku považuje svou maminku.

Do Čech Gana přijela studovat vysokou školu (Mgr.), kterou zde i dokončila. Poté se nějaký čas věnovala podnikání (Moira) a souběžně s tím učila lidi dechovým cvikům. Gana do Čech přinesla učení, které po dlouhá staletí představovalo tajné nauky Lámů, a rozhodla se jej předávat zdejším žákům pod názvem „Vítězný dech“. Gana své žáky učí vnímat a chápat význam dechu a předává dechové techniky, skrze které lidé dokáží léčit sama sebe. Vede pravidelné semináře v mnoha městech a její studenti se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky.

Gana je také iniciátorkou vybudování meditačního centra Očir, které se v současné době připravuje.

www.viteznydech.com


František Bartoš

Vystudoval sociologii (PhDr., Ph.D.), které se profesně i řadu let věnoval. Praktikováním dechových cviků (Vítězný dech) se jeho život ale začal postupně měnit a ubírat jiným směrem. Během cesty do Izraele se seznámil se shiatsu a ihned se do této techniky zamiloval pro její účinky. Studoval zde u Ariela Levennthala a Billa Palmera. Následně vystudoval Darja Shiatsu School a začal tuto techniku praktikovat. Shiastu se učil také v Japonsku pod vedením Susumy Kimury – dlouholetého spolupracovníka Shizuty Masunagy (zakladatele zen shiatsu). František postupně zcela opustil svou původní profesi a nadále se věnuje pouze shiatsu. Své dovednosti a znalosti v této oblasti dále rozvíjí a prohlubuje především skrze každodenní praxi shiatsu a skrze dechové cviky a meditace.

Za svou největší učitelku považuje Gantulgu Ganjuur, které vděčí za pevné a láskyplné vedení na této cestě. Za své další velmi důležité učitele považuje Čhogjal Namkhai Norbu, Satya Narayan Goenka a Susumu Kimura.

www.frantisek-bartos.com
www.skola-shiatsu.cz


Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová

Pracuje s astrologickými zákonitostmi a propojuje je s duchovními principy.

Její prožitkové semináře odkrývají staré zápisy mysli a duše a vedou k hlubšímu pochopení sebe sama.

Odhalením starého zápisu je umožněn nový prožitek postoje, který mění vnější projekci v životě. Vše, co je venku, je odraz našeho nitra. Více o lektorce zde>>


Jan Pletánek

Pokračovatel učení  a zakladatel školy Taiji v Pardubicích.

Taiji je čínským uměním, které geniálním způsobem spojuje dynamickou meditaci (rozvoj vědomí), bojové umění (sebeobranu), zdravotní cvičení (léčebné i profylaktické) a qigong (umění práce s energií). Působí současně na všechny složky bytosti a to na všech úrovních – fyzické, mentální i spirituální.

Více o lektorovi zde>>


Zuzana Beranová – fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov

Z malé gymnastky jsem se stala v 15ti letech cvičitelkou kamarádek na gymnasium. Cílem bylo řešit nadváhu způsobenou velkým apetitem a chtěli jsme být také v sukýnkách hezké. Dnes jsem cvičitelkou už téměř 50 let. Od zdravých lidí jsem se profesně přesunula k nemocným a tak již 45 let léčím pohybem v pozici fyzioterapeuta.

Jsem zemský človíček, Kozoroh se vším všudy a tak usiluji o skutečnou efektivitu. Nedokážu pracovat povrchně, hloupě ani podvádět. Vytvářím pro své klienty optimální podmínky, snažím se je motivovat jejich vlastním pocitem úspěchu. Má cvičení respektují jedinečnost každého z nás.

V roce 2003 jsem se přidala k hledajícím. Hledám a nacházím. Uvědomuji si jak je to náročná cesta. Pomáhá mi to porozumět mým klientům, pochopit jak snadné je provádět to co umím a jak těžké to co neumím. Hledám svou rovnováhu a o poznatky z této cesty se dělím. Dnes už vím, že pro mnohé mohu být dobrým učitelem, naučila jsem se trpělivosti, cítím lásku a úctu. To stačí.


Libor Beran – fyzioterapeut rehabilitace Zdravíčko Krnov

Na počátku mé cesty byla hudba, jsem muzikant a výrobce hudebních nástrojů. Láska k ženě mne přivedla na cestu, která mne naplňuje. Dnes jsem cvičitel a fyzioterapeut. Denně stojím na „pódiu“, předcvičuji svým „láskám“ a jsem šťastný člověk. Tak to je.


Markéta Grulichová – fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov

Jsem dnes především mámou, jsem ochráncem a průvodcem svým dětem. Jdu ve šlépějích té svojí mámy. Věřím jí, učím se od ní a jsem za tento dar vděčná. Byla mně a mému manželovi předána rehabilitace Zdravíčko, abychom pokračovali v díle, které maminka započala. Vždy mi říkala, že to nejde tak rychle, že je na splnění poslání potřeba víc času, víc generací. Obě své pozice, cvičitel a fyzioterapeut vnímám jako důležité spojení, spojení mezi nemocí a zdravím. Je to nádherná a zajímavá práce, „kniha“ plná úžasných příběhů, poznání a nových informací. Dává mi to smysl.


Helena Procházková

Nabízí jednoduchá cvičení, ve kterých propojuje tělo, mysl a dech.

Uvolněním těla můžeme dojít k uvolnění duševnímu.
A duševní uvolnění nám teprve dovolí zcela uvolnit tělo.

Cvičení je potřeba, uvolnit se ve všech rovinách,  je umění.


Lada Boháčová

Pečuji o těla a duše svých klientů.Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a svému životu. Učím je, jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili pocit vnitřní svobody a radost ze života.

Přibližně deset let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo.  Masíruji a aplikuji Příčinnou terapii života, kterou jsem se naučila od mé učitelky Ernestíny Velechovské.

Dary, které jsem dostala,  jsou léčivý dotek a schopnost hlubokého vhledu a vcítění se do člověka.
Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže.

Troufám si vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý má svou cestu a proto, aby ji mohl ujít, potřebuje zkušenosti, které s jeho cestou souvisejí.

Více na www.ladabohacova.cz


Ing. Míla Mrnuštíková

Pokračovatelka Gítánanda jógy se snahou uchovat čistotu cesty  sv. Gítánandy.

V tomto pojetí je jóga způsobem života, životní filozofií, cestou k nalezení své vlastní podstaty, cestou k Bohu, vědomým a radostným bytím s přijetím plné odpovědnosti za svůj život..

Více o lektorce zde>>
Dokument ČT2 – Krajina v krajině zde>>


Monika Šemberová

Trenérka, choreografka, pedagog volného času.

Založila při  Domu dětí a mládeže Jižní Město sportovní a taneční klub M-team Praha, který je zaměřen především na aerobik.

Více o lektorce zde>>


Michaela Sklářová

Zakladatelka Živý Čchi-kungŠkola přírodní léčby.

Studium zahrnuje ucelený systém práce s tělem, dechem a myslí zaměřený na kultivaci životní síly čchi, rozvoj lidského potenciálu, a harmonie v každodenním životě.Speciálním programem je Tao ženy určený jen pro ženy a dívky.

Více o lektorce zde>>