Poznání Života

Ernestínka – kopieTermín:  17. –  20. 11. 2016 ( přesný čas bude upřesněn)

Lektor:   Ernestína Velechovská

Místo:     Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Cena:     dle domluvy s organizátorem

Informačně – prožitková akce Poznání života odkrývá účastníkům základní pravdy o tom, jak a čím si člověk tvoří svůj život. Velká část semináře je věnována pocitům, emocím a našim neuvědomělým reakcím.
Umožňuje podívat se na sebe i na druhé jiným pohledem a přestat hrát naučené hry. Otevírá cestu k objevení podvědomých programů strachu a sobeckého ega a v rámci možností je zpracovává.

I když se jedná o tři náročné sebe-zkušenostní dny, je seminář vhodný i pro začátečníky. Poznání života je možné absolvovat opakovaně.

Více informací najdete zde