Platební podmínky

Platební podmínky pro akce Oázy Srdce:

Zálohu v hodnotě 30% z celkové ceny , popř. celou částku akce zasílejte na :

č. ú. 19-5192960227/0100
do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno
VS akce (variabilní symbol je vždy uveden u konkrétní akce – pokud se jedná o akci Oázy Srdce.
Platební podmínky ostatních akcí jsou zcela v kompetenci jednotlivých organizátorů).
KS 0308
Doplatek za akci uhradíte v hotovosti při příjezdu.

V případě zrušení účasti méně než 7 dnů
před začátkem akce, bude záloha použita
jako storno poplatek za objednané ubytování
a sravování ve výši:

-u víkendových pobytů 500,- Kč
-u prodlouženého víkendu 700,- Kč
– u týdenního pobytu 1000,- Kč

Storno poplatek se zasílá na účet Oázy Srdce,
č. účtu: 19-5192960227/0100,
VS 20141, KS 0308.
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno.

Děkujeme a těšíme se na společné tvoření.