Platební podmínky pro naše akce

Zálohu v hodnotě 30%  z celkové ceny , popř. celou částku akce zasílejte na :
  • č. ú. 19-5192960227/0100
  • zpráva pro příjemce – uveďte Vaše jméno
  • VS akce (variabilní symbol  je vždy uveden u konkrétní akce v nadpisu – pokud se jedná o akci Oázy Srdce. Platební podmínky ostatních akcí jsou zcela v kompetenci jednotlivých organizátorů).
  • KS 0308
  • Doplatek za akci uhradíte v hotovosti při příjezdu.
V případě zrušení účasti méně než 7 dnů před začátkem akce, bude záloha použita jako storno poplatek .
Děkujeme a těšíme se na společné tvoření.