Lada Boháčová

Pečuji o těla a duše svých klientů.
Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a svému životu. Učím je, jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili pocit vnitřní svobody a radost ze života.

Přibližně deset let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo.  Masíruji a aplikuji Příčinnou terapii života, kterou jsem se naučila od mé učitelky Ernestíny Velechovské. Získala jsem mnoho zkušeností jak pracovat s myslí a egem.

Dary, které jsem dostala,  jsou léčivý dotek a schopnost hlubokého vhledu a vcítění se do člověka.

Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže. Troufám si vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý má svou cestu a proto, aby ji mohl ujít, potřebuje zkušenosti, které s jeho cestou souvisejí.

Považuji za naprostou samozřejmost, že vše, co se mnou každý klient sdílí, zůstává jen mezi ním a mnou.