Lada Boháčová

Pečuji o těla a duše svých klientů. Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a svému životu. Učím je, jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili pocit vnitřní svobody a radost ze života.

Přibližně deset let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo.  Masíruji a aplikuji Příčinnou terapii života, kterou jsem se naučila od mé učitelky Ernestíny Velechovské.

Dary, které jsem dostala,  jsou léčivý dotek a schopnost hlubokého vhledu a vcítění se do člověka. Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže.

Mohu vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý má svou cestu a proto, aby ji mohl ujít, potřebuje zkušenosti, které s jeho cestou souvisejí.

Během mé praxe se mi osvědčil koncept, který jsem nazvala VĚDOMÉ POSTOJE.
Při učení se o Vědomých postojích si klienti zvědomí vlastní mentální a emoční vzorce prožívání. Také objeví souvislost s tím, jak konkrétně se tyto vzorce promítají do fyzického držení jejich těla, jak zabarvují fluidum a vyzařování. Objeví hranici mezi limity a možnostmi svého těla.