Archiv rubriky: Spolupráce

Jana Chadimová

Jana Chadimová
Certified Iyengar lektor od 2014

Jsem lektorkou a studentkou jógy a cele se věnuji nádhernému umění BKS Iyengara a v kurzech a lekcích se jej snažím předat v jeho plné šíři.

Mou vášní je malování, zpěv a příroda. Studuji s Davidem Melonim a v Puně u rodiny Iyengarů.

Vždy jsem byla aktivní a dynamický člověk, od základky jsem sportovala i tančila, až jsem se asi v 18 letech setkala s power jógou. Pozice těla, které jsem do té doby nikdy nezažila mě fascinovaly a od r. 2004 jsem začala cvičit Ashtangu s Daliborem Štědroňským, zkusila pár lekcí Vinyasy a nakonec jsem objevila Iyengar jógu. 

Tato metoda mi učarovala tím, že se postupovalo logicky a od lehčího k těžšímu, a já se dostala do svého maxima, o kterém jsem vůbec netušila, že bych dokázala. Cítila jsem, že zde je něco více, a že lektorka pojmenovává věci přesně, jasně, konkrétně a prožitek po lekci a cítění sebe sama byl odlišný.

Více o lektorce čtěte zde>>

Zdenka Kazdová

Dotýkám se života dětí ve školách a školkách .

Ukazuji dětem, jak je možné včlenit do jejich každodenního života Citlivost, Péči  a vzájemnou Ohleduplnost s Respektem k sobě i ostatním. Hrajeme si se slovy, objevujeme jejich sílu. Vkládáme péči a lásku do doteku, který pomáhá a podporuje a zároveň se učíme být v Tichu.

učiteli pracujeme na atmosféře klidu a pochopení ve třídách a zavádíme další dotekové aktivity do výuky. S rodiči objevujeme nový způsob prožívání jejich společného času s dětmi.

S velkým obdivem k učitelům, rodičům a dětem se mi daří skutečně smysluplně naplňovat dny. Děkuji.

Více informací na  www.misa-cz.com

Zdena Dubná

Zdena Dubná

Jsem žena, která ráda cvičí jógu a jejím prostřednictvím se učí víc vnímat své tělo, své nitro, naslouchat si, relaxovat.

Své prožité znalosti a radosti předávám všem, kdo si přijdou se mnou zacvičit.Miluji barevný svět, mám ráda jógu s dětmi, hry, příběhy a poznání na každém kroku.

Děkuji všem malým učitelům, se kterými se mohu setkávat každý den.

Více zde: www.indigo-joga.com

Dagmar Bálková

Dagmar Bálková

Jsem učitelkou Kundalini jógy (KJ), ale také milovnicí lidí, přírody a vše co k ní patří. Proč cvičím KJ, proč cvičit KJ, co nám nabízí?

KJ podle Yogi Bhajana je jedinečný a otestovaný systém krijí ( sestava cviků), které propojují tělo, mysl a duši a přivádí je do harmonie.

Již po první lekci můžete pocítit příliv životodárné energie a dobré nálady.

Dlouhodobě KJ působí na rozvoj zdravého těla, duševní rovnováhy, poznávání svých pocitů, vnitřních myšlenek, vytváří spojení s naší nekonečnou vnitřní moudrostí, rozvíjí skrytý potenciál, naše talenty a sílu.

Kundaliní jóga je věda o zkušenosti a vědomí, je to jóga, která nás probouzí uvnitř. Jestli se svět kolem Vás vytratil, jestli máte problémy ve vztazích, nejde-li vám podnikání, bolí Vás páteř, klouby, sužuje vás deprese….. pojďte to s námi zkusit. Chcete-li změnit svět kolem sebe, musíte nejprve změnit sami sebe.

KJ – je jóga pro šťastný život, je cestou ke stálému klidu a k lehkostí bytí.

Helena Procházková

Nabízí jednoduchá cvičení, ve kterých propojuje tělo, mysl a dech.

Uvolněním těla můžeme dojít k uvolnění duševnímu.
A duševní uvolnění nám teprve dovolí zcela uvolnit tělo.

Cvičení je potřeba, uvolnit se ve všech rovinách,  je umění.

Lada Boháčová

Pečuji o těla a duše svých klientů.Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a svému životu. Učím je, jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili pocit vnitřní svobody a radost ze života.

Přibližně deset let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo.  Masíruji a aplikuji Příčinnou terapii života, kterou jsem se naučila od mé učitelky Ernestíny Velechovské.

Dary, které jsem dostala,  jsou léčivý dotek a schopnost hlubokého vhledu a vcítění se do člověka.
Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže.

Během mé praxe se mi osvědčil koncept, který jsem nazvala VĚDOMÉ POSTOJE.
Při učení se o Vědomých postojích si zvědomíte vlastní mentální a emoční vzorce prožívání. Také objevíte souvislost s tím, jak konkrétně se promítají do fyzického držení vašeho těla, jak zabarvují vaše fluidum a vyzařování, jak vás činí sympatickými. Objevíte hranici mezi limity a možnostmi vašeho těla. V současné době věnuji konceptu VĚDOMÉ POSTOJE pozornost při spolupráci na seminářích s lektory různých metod.

Troufám si vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý má svou cestu a proto, aby ji mohl ujít, potřebuje zkušenosti, které s jeho cestou souvisejí.

Více na www.ladabohacova.cz

Ernestína Velechovská

Ernestína Velelchovská

Působím jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající.
Věnuji se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.

Jedná se o  každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.

Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této naší cestě.

Jsem ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro mne posláním i radostí.

Více o lektorce zde.

 

 

Jan Pletánek

Jan Pletánek
Jan Pletánek

Pokračovatel učení  a zakladatel školy Taiji v Pardubicích.

Taiji je čínským uměním, které geniálním způsobem spojuje dynamickou meditaci (rozvoj vědomí), bojové umění (sebeobranu), zdravotní cvičení (léčebné i profylaktické) a qigong (umění práce s energií). Působí současně na všechny složky bytosti a to na všech úrovních – fyzické, mentální i spirituální.

Více o lektorovi zde.

Petra Nel Smolová

Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová

Pracuje s astrologickými zákonitostmi a propojuje je s duchovními principy.

Její prožitkové semináře odkrývají staré zápisy mysli a duše a vedou k hlubšímu pochopení sebe sama.

Odhalením starého zápisu je umožněn nový prožitek postoje, který mění vnější projekci v životě. Vše, co je venku, je odraz našeho nitra.

Více o lektorce zde.

 

Ing. Míla Mrnuštíková

Ing. Míla Mrnuštíková
Ing. Míla Mrnuštíková

Pokračovatelka Gítánanda jógy se snahou uchovat čistotu cesty  sv. Gítánandy.

V tomto pojetí je jóga způsobem života, životní filozofií, cestou k nalezení své vlastní podstaty, cestou k Bohu, vědomým a radostným bytím s přijetím plné odpovědnosti za svůj život..

Více o lektorce zde. Dokument ČT2 – Krajina v krajině zde