Archiv rubriky: Spolupráce

Lada Boháčová

Pečuji o těla a duše svých klientů.
Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a svému životu. Učím je, jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili pocit vnitřní svobody a radost ze života.

Přibližně deset let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo.  Masíruji a aplikuji Příčinnou terapii života, kterou jsem se naučila od mé učitelky Ernestíny Velechovské. Získala jsem mnoho zkušeností jak pracovat s myslí a egem.

Dary, které jsem dostala,  jsou léčivý dotek a schopnost hlubokého vhledu a vcítění se do člověka.

Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže. Troufám si vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý má svou cestu a proto, aby ji mohl ujít, potřebuje zkušenosti, které s jeho cestou souvisejí.

Považuji za naprostou samozřejmost, že vše, co se mnou každý klient sdílí, zůstává jen mezi ním a mnou.

Helena Procházková

Nabízí jednoduchá cvičení, ve kterých propojuje tělo, mysl a dech.

Uvolněním těla můžeme dojít k uvolnění duševnímu.
A duševní uvolnění nám teprve dovolí zcela uvolnit tělo.

Cvičení je potřeba, uvolnit se ve všech rovinách,  je umění.

Ernestína Velechovská

Ernestína Velelchovská

Působím jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající.
Věnuji se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.

Jedná se o  každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.

Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této naší cestě.

Jsem ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro mne posláním i radostí.

Více o lektorce zde.

 

 

Jan Pletánek

Jan Pletánek
Jan Pletánek

Pokračovatel učení  a zakladatel školy Taiji v Pardubicích.

Taiji je čínským uměním, které geniálním způsobem spojuje dynamickou meditaci (rozvoj vědomí), bojové umění (sebeobranu), zdravotní cvičení (léčebné i profylaktické) a qigong (umění práce s energií). Působí současně na všechny složky bytosti a to na všech úrovních – fyzické, mentální i spirituální.

Více o lektorovi zde.

Petra Nel Smolová

Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová

Pracuje s astrologickými zákonitostmi a propojuje je s duchovními principy.

Její prožitkové semináře odkrývají staré zápisy mysli a duše a vedou k hlubšímu pochopení sebe sama.

Odhalením starého zápisu je umožněn nový prožitek postoje, který mění vnější projekci v životě. Vše, co je venku, je odraz našeho nitra.

Více o lektorce zde.

 

Ing. Míla Mrnuštíková

Ing. Míla Mrnuštíková
Ing. Míla Mrnuštíková

Pokračovatelka Gítánanda jógy se snahou uchovat čistotu cesty  sv. Gítánandy.

V tomto pojetí je jóga způsobem života, životní filozofií, cestou k nalezení své vlastní podstaty, cestou k Bohu, vědomým a radostným bytím s přijetím plné odpovědnosti za svůj život..

Více o lektorce zde. Dokument ČT2 – Krajina v krajině zde

Michaela Sklářová

MS_1024
Michaela Sklářová

Zakladatelka Živý Čchi-kungŠkola přírodní léčby.

Studium zahrnuje ucelený systém práce s tělem, dechem a myslí zaměřený na kultivaci životní síly čchi, rozvoj lidského potenciálu, a harmonie v každodenním životě.Speciálním programem je Tao ženy určený jen pro ženy a dívky.

  Více o lektorce zde