Zdenka Kazdová

Dotýkám se života dětí ve školách a školkách .

Ukazuji dětem, jak je možné včlenit do jejich každodenního života Citlivost, Péči  a vzájemnou Ohleduplnost s Respektem k sobě i ostatním. Hrajeme si se slovy, objevujeme jejich sílu. Vkládáme péči a lásku do doteku, který pomáhá a podporuje a zároveň se učíme být v Tichu.

učiteli pracujeme na atmosféře klidu a pochopení ve třídách a zavádíme další dotekové aktivity do výuky. S rodiči objevujeme nový způsob prožívání jejich společného času s dětmi.

S velkým obdivem k učitelům, rodičům a dětem se mi daří skutečně smysluplně naplňovat dny. Děkuji.

Více informací na  www.misa-cz.com