Víkendová akce Gítánanda jógy

  Termín:  1. – 3. 2. 2019

  Lektor:  Ing. Míla Mrnuštíková a další

  Místo   :  Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

  Cena    :  1100 Kč

Sávitrí Déví pořádá od roku 2005 pravidelně pro své cvičence víkendové pobyty. Jde o pobyt v malé skupince, kde třikrát denně cvičíme a večer trávíme společně úvahami na témata blízká józe.

Bližší informace zde.